VORMENTAAL

Fransje werkt met acryl en legt accenten met pastel en aquarelpotlood. Haar penseelstreek is los en krachtig, maar zorgvuldig.

Haar inspiratiebron is het landschap waarin zij geabstraheerde, soms omkaderde, organische vormen schildert die een eigen leven gaan leiden. Deze vormen creëren ritme en dynamiek, ontregelen het perspectief, roepen vragen op en laten ruimte voor interpretatie. 

De open cirkel staat voor de bekoring van onze onvolmaakte alledaagsheid, van onze rijkgeschakeerde menselijke eigenaardigheden.

Verder wil zij dwarsverbanden van kunst met actualiteit leggen door een extra inkadering die de beperkingen van het dagelijkse leven vorm geven.